Πάροχος Πληρωμών: Klarna


Σε συνεργασία με την Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία, προσφέρουμε τις ακόλουθες επιλογές πληρωμής. Η πληρωμή γίνεται στην Klarna:

  • Τιμολόγιο: Η περίοδος πληρωμής είναι 14 ημέρες από την αποστολή των εμπορευμάτων/εισιτηρίου/ ή, στην περίπτωση άλλων υπηρεσιών, την παροχή της υπηρεσίας. Οι όροι τιμολογίου για την αγορά τιμολογίου για παραδόσεις στη Γερμανία βρίσκονται στο πλαίσιο https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0 και για παραδόσεις στην Αυστρία στο πλαίσιο https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_at/invoice?fee=0.
  • Αγορά δόσεων (διαθέσιμη μόνο στη Γερμανία): Με τη χρηματοδοτική υπηρεσία της Klarna, μπορείτε να πληρώσετε με ευελιξία για την αγορά σας σε μηνιαίες δόσεις τουλάχιστον 1/24 του συνολικού ποσού (τουλάχιστον 6,95 ευρώ) ή υπό τους όρους που αναφέρονται διαφορετικά στο ταμείο. Η πληρωμή της δόσης πρέπει να είναι στο τέλος κάθε μήνα μετά την αποστολή μηνιαίου τιμολογίου από το KLARNA. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αγορές δόσεων, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και της Ευρωπαϊκής Τυποποιημένης Πληροφόρησης για την Καταναλωτική Πίστη, κάντε κλικ εδώ: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account
  • Άμεση: Η χρέωση του λογαριασμού σας θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την παραγγελία.
  • Άμεση χρέωση: Η χρέωση γίνεται μετά την αποστολή των εμπορευμάτων. Ο χρόνος θα σας κοινοποιηθεί μέσω e-mail. (Παρακαλώ απαριθμήστε μόνο εκείνες τις μεθόδους πληρωμής που προσφέρονται επίσης από σας.)

Η χρήση των μεθόδων πληρωμής τιμολογίου, αγοράς δόσης και άμεσης χρέωσης απαιτεί θετικό πιστωτικό έλεγχο. Από αυτή την άποψη, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στην Klarna για τους σκοπούς του ελέγχου διεύθυνσης και πίστωσης στο πλαίσιο της έναρξης αγοράς και εκτέλεσης της σύμβασης αγοράς. Παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε μόνο τις μεθόδους πληρωμής που επιτρέπονται μόνο με βάση τα αποτελέσματα του πιστωτικού ελέγχου. Περισσότερες πληροφορίες και Klarnas Όροι χρήσης για τη Γερμανία μπορείτε να βρείτε εδώ: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/K502554/de_de/user και για την Αυστρία εδώ: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/K502554/de_at/user. Γενικές πληροφορίες για το Klarna μπορείτε να βρείτε εδώ: www.klarna.com. Η Klarna θα χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων και σύμφωνα με τις πληροφορίες στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Klarna, Γερμανία/ Αυστρία. (Προσθέστε αυτή την παράγραφο μόνο αν προσφέρετε επίσης τουλάχιστον μία από τις μεθόδους πληρωμής που αναφέρονται εδώ (τιμολόγιο, αγορά δόσης ή/και άμεση χρέωση) και αναφέρετε εδώ μόνο τις μεθόδους πληρωμής που προσφέρονται επίσης από εσάς.)